Na czym polega ubezpieczenie OC?

Każdy posiadacz pojazdu ma – wynikający z ustawy - obowiązek zakupu ubezpieczenia OC. Ubezpieczenie to ważne jest przez 12 miesięcy. Zawarcie umowy ubezpieczenia OC gwarantuje poszkodowanemu otrzymanie rekompensaty dla poniesionych przez niego szkód w razie zdarzenia. Mówiąc dokładniej, w przypadku ewentualnej stłuczki, poszkodowany otrzymuje pieniądze na pokrycie szkód od ubezpieczyciela, którego polisę posiadał sprawca, lub gwarancję naprawy szkody. Jeśli sprawca nie posiadał ważnej polisy OC w momencie zdarzenia, odszkodowanie (osobom poszkodowanym) wypłaci Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG). Następnie UFG zwróci się do sprawcy o zwrot pełnej kwoty wypłaconego odszkodowania. Odpowiedzialność ubezpieczyciela jest ograniczona do 5 mln euro dla szkód osobowych na jedno zdarzenie oraz 1 mln euro w przypadku szkód na mieniu w Polsce. Jeśli koszty będą wyższe, sprawca jest zobowiązany do pokrycia różnicy z własnych środków. Aby uzyskać pieniądze na naprawę własnego pojazdu, sprawca może skorzystać ze swojego ubezpieczenia AC.

Zakup samochodu

Ubezpieczenia OC pojazdu należy dokonać najpóźniej w dniu jego rejestracji. Kary za brak OC są bardzo dotkliwe. Oprócz możliwości otrzymania mandatu podczas kontroli drogowej, UFG sprawdza kierowców zarejestrowanych w bazie i w sytuacji odnotowania braku ważnego ubezpieczenia - nakłada karę. W przypadku niektórych kierowców kara ta może okazać się wyższa niż kwota składki. Kara może zostać nałożona podczas każdej kontroli drogowej, jeśli za pierwszym razem samochód nie zostanie odholowany na parking strzeżony. Każdy kierowca, który spowoduje zdarzenie drogowe, nie posiadając przy tym ważnej polisy OC, musi sam pokryć koszty naprawy samochodu poszkodowanego. Są sytuacje, w których ubezpieczyciel może zwrócić się do sprawcy wypadku o regres odszkodowania, czyli jego zwrot. Taka sytuacja może mieć miejsce, gdy zakład ubezpieczeń udowodni sprawcy umyślne spowodowanie zdarzenia, bądź prowadzenie auta pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Prowadzenie pojazdu bez posiadanych uprawnień, ucieczka z miejsca zdarzenia, czy wejście w posiadanie pojazdu wskutek przestępstwa, stanowi podstawę do zwrotu zakładowi ubezpieczeń wypłaconego odszkodowania.

Koszty, jakie może ponieść kierowca, który nie opłaci składki OC, mogą być niezwykle dotkliwe. Warto więc pomyśleć o ubezpieczeniu, aby uniknąć nieprzyjemności i wysokich kosztów. Jeśli dotąd nie znalazłeś ubezpieczyciela, który sprosta twoim wymaganiom, sprawdź ofertę ubezpieczeń komunikacyjnych, zadzwoń do nas